Integrované obvody: Úvod     Operační zesilovač     Zapojení OZ s invert. vstupem     Zapojení OZ s neinvert. vstupem     Sčítání a odčítání pomocí OZ     Násobení a dělení pomocí OZ


Operační zesilovač

Když chceme zesílit proud nebo napětí v obvodu, je možno použít bipolární tranzistor ¤ nebo unipolární tranzistor ¤. Z nich se skládá složitější obvod rovněž používaný k zesílení - operační zesilovač

Operační zesilovač je zesilovač s velkým vstupním odporem ¤ Ri řádu stovky kW až několika MW , s malým výstupním odporem ¤ řádu 100 W a velkým zesílením (tj. poměrem výstupního a vstupního napětí) větším než 104.


obr. 1:
schematická značka operačního zesilovače

Operační zesilovač má dva vstupní obvody: invertující ¤ a neinvertující ¤. Při zavedení signálu na invertující vstup se na výstupu operačního zesilovače objeví signál v opačné fázi, zatímco při přivedení signálu na neinvertující vstup je signál na vstupu a výstupu operačního zesilovače ve fázi.

Rozebereme si pouze ideální operační zesilovač, který bude mít následující parametry:
zesílení A ... nekonečně velké
vstupní odpor Ri ... nekonečně velký
výstupní odpor R
v ... nulový
Ideální operační zesilovač zesiluje rovnoměrně signály všech frekvencí včetně nulové. 

Probereme zapojení s invertujícím a neinvertujícím vstupem.


Další kapitoly:  Zapojení operačního zesilovače s invertujícím vstupem ¤
Zapojení operačního zesilovače s neinvertujícím vstupem ¤

Verze pro tisk