Integrované obvody: Úvod     Operační zesilovač     Zapojení OZ s invert. vstupem     Zapojení OZ s neinvert. vstupem     Sčítání a odčítání pomocí OZ     Násobení a dělení pomocí OZ


Operační zesilovač - sčítání a odečítání

Analogové sčítání lze realizovat pomocí operačního zesilovače v zapojení na obr. 1.


obr. 1: Analogová sčítačka

Pro proudy platí i0 = i1 + i2, tedy po dosazení z Ohmova zákona

Výstupní napětí je součet vstupních napětí s obrácenou fází.

Zamyslete se

V tomto obvodu lze jen s malou úpravou místo prostého sčítání provádět lineární kombinaci vstupních napětí. Jak je nutno obvod upravit, aby pracoval tímto způsobem? Odpověď najdete zde ¤.

Odečítat můžeme rovněž pomocí obvodu na obr. 1, když jednoduše obrátíme polaritu těch vstupních napětí, která chceme odečíst. Pro získání invertovaného vstupního napětí (tj. napětí s opačnou polaritou) používáme invertoru. To je operační zesilovač zapojený s invertujícím vstupem ¤, který má oba odpory stejně velké (obr. 2)


obr. 2: Invertor

Je Ro= R1, takže Uo = -U1.

Násobení a dělení

K násobení napětí konstantním koeficientem a se používá potenciometr ¤. Přesné potenciometry jsou zpravidla víceotáčkové a jsou opatřeny stupnicí, která udává relativní úhel otočení, tj. úměrnou část z celkové hodnoty odporu potenciometru. Můžeme použít zapojení podle obr. 3.


obr 3: Násobení vstupního napětí konstantou

Na podrobnosti se podívejte sem ¤.

Násobení a dělení dvou napětí už je trochu složitější. Můžete se podívat na totéž místo ¤.


Další kapitola: Regulace výkonu ¤

Verze pro tisk