Ohmův zákon:    Základní pokus      Výsledky pokusu      Ohmův zákon     Rezistor, reostat, potenciometr      Spojování rezistorů      Ohmův zákon pro uzavřený obvod     Kirchhoffovy zákony


Reostat a potenciometr

Reostat a potenciometr se užívá k regulaci proudu a napětí. Zapojení jsou na obr. 1, 2.

obr. 1: Regulace proudu tekoucího rezistorem R pomocí reostatu R2 obr. 2: Regulace napětí na  rezistoru R pomocí potenciometru R1
  1. Reostat: Rezistorem R teče minimální proud v případě, že reostat R2 má maximální odpor R2max. V takovém případě je proud . Napětí na rezistoru R je v takovém případě minimální možné, Umin = RImin. Napětí na rezistoru R nemůže dosáhnout nulové hodnoty.
    Maximální proud teče rezistorem R v případě, že odpor reostatu je nulový. Proud je pak , napětí na rezistoru je rovno napětí zdroje.
  2. Potenciometr: Na rezistoru R je maximální napětí (rovné napětí zdroje), je-li jezdec potenciometru na obr. 2 úplně vlevo. V tom případě tvoří rezistor R a potenciometr R1 paralelně zapojené rezistory a rezistorem R teče maximální proud . Je-li jezdec potenciometru úplně vpravo, je napětí na rezistoru R nulové a také jím neteče žádný proud.

Potenciometr se tedy používá tam, kde je třeba měnit napětí nebo proud od nulové hodnoty, např. při měření VA charakteristik (např. VA charakteristika diody ¤).


Verze pro tisk