Ohmův zákon:    Základní pokus      Výsledky pokusu      Ohmův zákon     Rezistor, reostat, potenciometr      Spojování rezistorů      Ohmův zákon pro uzavřený obvod     Kirchhoffovy zákony


Ohmův zákon pro uzavřený obvod

Proveďme trochu jiný pokus (zapojení obr. 1). 


obr. 1: Schéma zapojení pokusu

Průběh pokusu - VIDEO ¤(formát *.avi 4079kB, ev. formát *.rm 698kB ¤)

Když je spínač rozpojen, ukazuje voltmetr jistou hodnotu napětí (označuje se Ue a nazývá se elektromotorické napětí).

Sepneme spínač a zmenšujeme odpor reostatu. Proud obvodem roste. Zapíšeme do tabulky několik odpovídajících si hodnot proudu obvodem a napětí na zdroji.

proud I/A 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
napětí U/V 20 18 17 14 12 9 8 6 5 2 0

Další kapitola: výsledky pokusu ¤

Verze pro tisk