Ohmův zákon:    Základní pokus      Výsledky pokusu      Ohmův zákon     Rezistor, reostat, potenciometr      Spojování rezistorů      Ohmův zákon pro uzavřený obvod     Kirchhoffovy zákony


Ohmův zákon

Pokus: Máme elektrický obvod se zdrojem proměnného napětí, ampérmetrem, voltmetrem a kovovým drátem (obr. 1, 2). Měníme elektrické napětí   a sledujeme výchylku ampérmetru a voltmetru.


obr. 1: Schéma zapojení pokusu


obr. 2: Uspořádání pokusu

Průběh pokusu: VIDEO ¤ (formát *.avi, velikost 2394 kB)


Další: výsledky pokusu ¤

Verze pro tisk