Usměrňování:    Polovodič typu N        Polovodič typu P        PN přechod           Usměrňovací dioda       Usměrňování vysokofrekvenčního proudu     Kondenzátor ve střídavém obvodu       Graetzovo zapojení          Vyhlazení usměrněného proudu          Velký usměrňovač     Zenerova dioda        Zdvojovač napětí


Měření VA charakteristiky diody

VA charakteristiku všech součástek můžeme jednoduše měřit v zapojení na obr. 1

obr. 1: Zapojení pro měření VA charakteristiky diody  - schéma a fotografie

U osciloskopu použijeme režim XY a na obrazovce (obr. 2) uvidíme VA charakteristiku diody.


obr. 2: VA charakteristika diody  (osa napětí směřuje zprava doleva, osa proudu zezdola nahoru), citlivost v horizontálním směru 0,5 V na dílek.


Verze pro tisk