Úloha 2:

Jak velká elektrická síla by působila mezi dvěma měděnými plíšky s hmotností jednoho gramu ležící ve vzdálenost deseti metrů od sebe, kdyby každá z nich měla o jedno procento více elektronů než protonů?

Řešení:

Zkuste to napřed sami...

Spočítejte si počet atomů v každém plíšku (pomocí látkového množství, molární hmotnosti mědi a Avogadrovy konstanty), pak spočtěte celkový náboj elektronů v každém plíšku, vezměte z něj jedno procento a spočtěte sílu, kterou by se na vzdálenost deseti metrů odpuzovala tělesa s takovýmto nábojem.

Opravdu nevíte? Tak tady je úplné řešení ¤.

Nebo se můžete hned vrátit zpět do textu na zadání příkladu ¤.


Verze pro tisk