Kapitola 2: Elektrická měření

Teoretické základy k této kapitole jsou obsaženy ve skriptech Elektronika, kapitola 2.

Příklad 2.1:

Jaký musí být odpor r bočníku, aby se po jeho připojení k ampérmetru zvětšil rozsah ampérmetru s vnitřním odporem R=0,2 W pětkrát?

Řešení

Nápověda

Příklad 2.2:

Jaký rezistor musíme připojit do série s voltmetrem o vnitřním odporu R=100 W, chceme-li zvětšit jeho rozsah desetkrát?

Řešení

Nápověda

Příklad 2.3:

Měřme odpor rezistoru metodou přímou. Jak se bude lišit odpor R naměřený v zapojení 2.3.1 a 2.3.2? Vnitřní odpor ampérmetru je RA, voltmetru RV, ampérmetr ukazuje proud A, voltmetr ukazuje napětí V.

Řešení

Nápověda

Příklad 2.4:

K měření odporu se často používá Wheastoneův můstek (obr. 2.4.1). Odvoďte podmínku rovnováhy na tomto můstku, tj. nalezněte takovou hodnotu RX, při které ampérmetrem neprotéká žádný proud. Hodnoty R1, R2 a R3 jsou známé.
Poznámka: Můstkové metody jsou výhodné pro přesnost měření. Při přímém měření měříme proud a napětí na prvcích, kdežto při můstkovém měření ampérmetrem prochází velmi malý proud a můžeme využít nejcitlivějších rozsahů ampérmetru.

Řešení

Nápověda

Příklad 2.5:

Kapacitu bezeztrátových kondenzátorů lze měřit v zapojení na obr. 2.5.1. Odvoďte podmínku rovnováhy na můstku, tj. nalezněte takovou hodnotu CX, při které ampérmetrem neprotéká žádný proud. Hodnoty R1, R2 a CN jsou známé.

Řešení

Nápověda

Příklad 2.6:

K měření indukčnosti se používá například Maxwellův  můstek (obr. 2.6.1). Odvoďte podmínku rovnováhy na tomto můstku, tj. nalezněte takovou hodnotu RX a LX, při které ampérmetrem neprotéká žádný proud. Hodnoty R1, R2 , R3 a C jsou známé.

Řešení

Nápověda

Příklad 2.7:

Jiným typem můstku používaným k měření indukčnosti je Owenův můstek (obr. 2.7.1). Odvoďte podmínku rovnováhy na tomto můstku, tj. nalezněte takovou hodnotu RX a LX, při které ampérmetrem neprotéká žádný proud. Hodnoty R1, R2 , R3 , C1 a C2 jsou známé.

Řešení:

Nápověda:


Titulní stránka

Další kapitoly:

Řešení elektrických obvodů
1. část: výkon, práce, efektivní hodnoty proudu a napětí, pasivní součásti elektrických obvodů, komplexní impedance
2. část: analýza elektrických obvodů
3. část: rezonance, Fourierovy řady, třífázové sítě, elektromagnetická indukce
Polovodičové prvky Operační zesilovač