Svítíme: Úvod     Samostatný a nesamostatný výboj v plynu     Jiskrový výboj     Obloukový výboj     Doutnavý výboj     Zářivka     Koróna     Katodové a kanálové záření     Svítivá dioda (LED)     Žárovka


Zářivka

Základem zářivky je trubice plněná rtuťovými parami a argonem. V nich nastává doutnavý výboj, který ale září v neviditelné ultrafialové oblasti. Toto záření dopadá na stěny trubice, které jsou pokryty luminoforem. Tato látka absorbuje ultrafialové záření a sama září ve viditelné oblasti. Zářivka tak svítí. 

plyny1.jpg (43105 bytes)
obr. 1: Zářivka. Tlumivka je vpravo dole (pro zvětšení klikněte na obrázek).

Kromě vlastní zářivkové trubice obsahuje zářivka ještě tlumivku (tj. cívka s velkou indukčností) a startér. Startér je tvořen skleněnou baňkou naplněnou např. neonem, která má v sobě dvě elektrody. Jedna z nich je obyčejná pevná a druhá je tvořena bimetalovým páskem. Tyto elektrody se nedotýkají, je-li zářivka vypnuta. Schéma je na obr. 2.


obr. 2: Schéma zářivky

Sepneme-li spínač (zapneme zářivku), nastane ve startéru doutnavý výboj ¤, kterým se začínají ohřívat elektrody. Tím se bimetalový pásek ohýbá směrem k pevné elektrodě. Zároveň se proudem procházejícím přes elektrody zářivkové trubice (proud ale neprochází zářivkou, ale podle červené čáry na obr. 3) tyto zahřívají. Zhruba po jedné sekundě se bimetalový pásek dotkne pevné elektrody a tak zanikne doutnavý výboj ve startéru. Bimetalový pásek se ochlazuje a oddaluje od pevné elektrody, čímž se přeruší elektrický obvod ve startéru. Toto přerušení obvodu vyvolá velkou napěťovou špičku na tlumivce, napětí mezi elektrodami zářivkové trubice se tak značně zvýší a zapálí v ní doutnavý výboj (obr. 4). Jakmile výboj v trubici probíhá, napětí poklesne a tlumivka pak slouží místo ochranného rezistoru.


obr. 3: Startování zářivky


obr.6: Průchod proudu nastartovanou zářivkou

Něco pěkného o zářivce i o výbojích v plynu obecně si můžete přečíst v Encyklopedii energie ¤. O tom, jak jsou výboje v plynech nebezpečné ve snadno zápalném prostředí a co proti tomu dělat, se dočtete zde ¤. O tom, jak navrhnout vhodné druhy svítidel, si přečtěte zde ¤. Trocha teorie kolem žárovky zde ¤.


Další kapitola: Koróna ¤

Verze pro tisk