Záznamová média

V našem technickém světě se informace postupně přestěhovaly z knih a notesů na záznamová média, která jsou schopna je "přečíst". Na počátku byly děrné štítky (obr. 1), do kterých se informace vyděrovala a pak ji stroj - počítač četl za pomoci světelných diod ¤ a fotorezistorů ¤ (podobný princip jako zabezpečovací zařízení ¤).

Dalším záznamovým médiem, dodnes používaným, jsou magnetofonové kazety, videokazety a různé typy počítačových disket, pevných disků a pamětí. Pak přišly kompaktní disky a DVD, v současné době se připravují jejich další vylepšení. Připočítat můžeme i dnes pomalu zapomenuté gramofonové desky. Podívejme se na tato média trochu podrobněji.


Další kapitoly:  Gramofonové desky ¤
Kazety a videokazety ¤
Počítačové paměti ¤
CD, DVD ¤

Verze pro tisk