Polovodiče:    Vlastní polovodič      Termistor     Fotorezistor       Tenzoelektrická součástka       Expozimetr      Fotobuňka        Světelná závora, zabezpečovací zařízení


Fotorezistor

  • Jak funguje fotobuňka?
  • Jak udělat spolehlivé zabezpečovací zařízení?
  • Co obsahují snímače čárového kódu?
  • Jak pracuje expozimetr?

Princip:

Fotorezistor je polovodičová součástka (kus polovodiče), jejíž odpor závisí na osvětlení. Světlo (fotony) dodává energii elektronům ve valenčním pásu ¤, které tak mohou překonat zakázaný pás a stát se volnými.

Pokus: Osvětlujme fotorezistor zapojený v obvodu dle obr. 1 a sledujme změny proudu protékajícího obvodem.


obr. 1

Na pokus se můžete podívat na VIDEO ¤ (formát *.rm 313kB, ev. formát *.avi ¤ 1903kB).

Rozbor výsledků pokusu a vysvětlení ¤


obr. 2: Schematická značka fotorezistoru

VA charakteristika:

obr. 3: Obecná VA charakteristika fotorezistoru obr. 4: Obecná závislost odporu R fotorezistoru na osvětlení E

Jak se mění  VA charakteristika fotorezistoru s osvětlením se můžete podívat na VIDEO ¤ (formát *.rm 437kB, ev. formát *.avi ¤ 2565kB).

Technická data fotorezistorů najdete na stránkách výrobce - Tesla Blatná, a. s. ¤

Využití fotorezistoru:

1. Měření osvětlení - expozimetr ¤ (např. ve fotografických přístrojích)

2. Ovládání přístrojů - fotobuňka ¤ - otvírání dveří, zapínání zařízení...

3. Zabezpečovací zařízení - světelná závora ¤ - proti krádeži, bezpečnostní pojistka pro vypínání přístrojů, ...

4. Detekce neviditelného infračerveného záření - nutno používat materiály s menší šířkou zakázaného pásu, například InSb. Toto se opět používá v zabezpečovacích zařízeních ¤ (paprsek není vidět).

5. Převodník ze světla na elektrické napětí.


obr. 5: Fotografie fotorezistoru (skutečný průměr je asi 1 cm)


Další: Závislost odporu polovodiče na tlaku - tenzoelektrická součástka ¤

Verze pro tisk