Polovodiče:    Vlastní polovodič      Termistor     Fotorezistor       Tenzoelektrická součástka       Expozimetr      Fotobuňka        Světelná závora, zabezpečovací zařízení


Fotobuňka

Fotobuňka zajišťuje ovládání přístrojů, počítání výrobků, činnost zabezpečovacích zařízení...

Přístroj - například sušič rukou - má na spodní straně fotorezistor nebo fotodiodu. Když tam dáme ruce, dopadá na součástku méně světla, zvýší se její odpor a sepne se elektrický obvod.

Takovýto obvod si můžete sestrojit sami - nejjednodušší schéma je na obr. 1. Při zaclonění fotorezistoru se rozsvítí světelná dioda. Lépe fungující a citlivější obvod je na obr. 2.


obr. 1


obr. 2

Vysvětlení funkce obvodu: Když není fotorezistor osvětlen, má velký odpor o tedy bazí prvního tranzistoru neteče proud. Tranzistor je tedy uzavřen, proud neteče ani přes jeho kolektor. Tedy všechen proud, který protéká rezistorem 4,7k teče do baze tranzistoru T2, tento tranzistor je otevřen a světelnou diodou prochází elektrický proud (obr. 3).
Je-li fotorezistor osvětlen, má malý odpor a prochází jím proud. Tento proud dále teče do baze prvního tranzistoru a otevírá ho. Je-li T1 otevřen, má prakticky nulový odpor a tedy všechen proud protékající rezistorem 4,7k teče přes jeho kolektorový přechod. Proto neteče žádný proud do baze druhého tranzistoru, který zůstává uzavřen a světelnou diodou tedy také neteče proud (obr. 4).

obr. 3 obr. 4

Podobně funguje i automatické otevírání dveří na fotobuňku - fotorezistor je umístěn nade dveřmi.


Další kapitola: Zabezpečovací zařízení ¤

Verze pro tisk