Polovodiče:    Vlastní polovodič      Termistor     Fotorezistor       Tenzoelektrická součástka       Expozimetr      Fotobuňka        Světelná závora, zabezpečovací zařízení


Termistor

  • Dá se měřit teplota jinak než rtuťovým teploměrem?
  • Jak měřit teplotu na dálku? 

Princip:

Jak  závisí odpor polovodiče na teplotě? S rostoucí teplotou klesá, neboť se uvolňují další nosiče náboje (více elektronů z valenčního pásu je schopno překonat zakázaný pás ¤ a stát se volnými).

Oproti tomu u kovů ¤ odpor s rostoucí teplotou roste - atomy mříže více kmitají a tudíž se více srážejí s elektrony a tím je brzdí.

Pokus 1: Zahříváme kovový drát a polovodič v zapojení na obr. 1, 2. Jak se mění proud obvodem?

obr. 1: Zahřívání kovového drátu obr. 2: Zahřívání polovodiče

 Rozbor výsledků pokusu ¤

Termistor je polovodičová součástka (kus polovodiče), která se používá jako teplotně citlivá součástka. Jeho odpor klesá s teplotou, přičemž změna odporu s teplotou je daleko rychlejší než u kovů.

obr. 3: Schematická značka termistoru

VA charakteristika

obr.4: Obecná VA charakteristika termistoru obr. 5: Části VA charakteristik některých typů termistorů (modré čáry)

Využití termistoru:

1. Měření teploty. Musíme znát  VA charakteristiku termistoru (obr. 4, 5). Nejjednodušeji lze měřit v zapojení na obr. 6.

obr 6: Měření teploty pomocí termistoru

Takto ovšem platí, že čím je větší teplota, tím nižší je odpor termistoru, tedy tím větší proud jím prochází a termistor se pak zahřívá i teplem, které je způsobeno průchodem elektrického proudu (Jouleovo teplo). Tomu se dá odpomoci např. zapojením podle obr. 7.

Odpor reostatu se nastavuje tak, aby obvodem protékal stále stejný (malý) proud. Teplota se potom zjišťuje z velikosti odporu reostatu.
obr. 7: Měření teploty pomocí termistoru

 2. Měření průtokového množství. Termistor se napřed elektrickým proudem ohřeje na jistou teplotu a pak se ponoří do proudu kapaliny nebo plynu a tak se ochlazuje. Ochlazení závisí na průtoku (při dané teplotě látky, která protéká).

3. Měření teploty na dálku a na špatně přístupných místech. Jednou termistor někam zabuduji a pak mohu na vzdáleném stanovišti měřit, nebo mohu pomocí miniaturních termistorů (tzv. perličkový termistor) měřit teplotu v lidském těle, uvnitř motorů apod.

4. Kompenzace odporu žhavícího vodiče v elektronkách. Kovové vlákno má za studena malý odpor, který po zahřátí několikrát vzroste (spočtěte si to ¤). Napětí je určeno na zahřátý žhavící vodič - při zapnutí proudu nastává proto velký proudový náraz. Dáme-li do série s vodičem termistor mající za studena velký odpor, který klesá s teplotou, je celkový odpor stále přibližně konstantní.

5. Převodník z teploty na napětí. Napětí je pak možno jednoduše měřit voltmetrem, osciloskopem, počítačem...

Další informace:

Vše o termistoru - stránky výrobce termistorů firmy BetaTHERM Sensors ¤ (anglicky)

Spočítejte si další úlohy ¤.


Další kapitola: Závislost odporu polovodiče na osvětlení - fotorezistor ¤

Verze pro tisk