Polovodiče:    Vlastní polovodič      Termistor     Fotorezistor       Tenzoelektrická součástka       Expozimetr      Fotobuňka        Světelná závora, zabezpečovací zařízení


Pokus: Osvětlujme fotorezistor zapojený v obvodu dle obr. 1 a sledujme změny proudu protékajícího obvodem.


obr. 1

Rozbor výsledků pokusu:

Čím více světla dopadá na fotorezistor, tím větší proud prochází obvodem. Z toho vyplývá, že odpor fotorezistoru klesá se zvyšujícím se osvětlením.

Vysvětlení:

Fotony dopadající na polovodič předávají svou energii elektronům ve valenčním pásu. Předají-li fotony elektronům energii větší než je šířka zakázaného pásu ¤, dostanou se elektrony do vodivostního pásu a účastní se vedení proudu. Se zvyšujícím se počtem volných elektronů ve vodivostním pásu roste vodivost polovodiče a tudíž klesá jeho odpor.


Verze pro tisk