Elektrický proud:    Vznik      Stejnosměrný a střídavý proud     Ampérmetr


Elektrický proud

  • Co je vlastně elektrický proud?
  • Jak se liší střídavý proud od stejnosměrného?

Elektrický proud je uspořádaný pohyb částic s elektrickým nábojem.

Jak vzniká?

1.

Máme elektrický obvod se žárovkou, ve kterém není zařazen zdroj napětí. I když jsou oba konce žárovky spojeny vodičem, který obsahuje volné částice s nábojem, proud neteče, protože ve všech místech elektrického obvodu je stejný elektrický potenciál ¤ ("není tu nic, co by na částice s nábojem působilo nějakou silou").

2.

Je-li v obvodu zařazen zdroj elektrického napětí, působí na částice s nábojem síla (vyznačená na obrázku šipkami) a tudíž se volné částice s nábojem pohybují jistým směrem. Vodičem protéká elektrický proud. Směr elektrického proudu se definuje jako směr pohybu částic s kladným nábojem.
(Ve vodiči jsou ale volnými částicemi s nábojem pouze záporné elektrony. Volné částice s kladným nábojem se mohou nacházet například v kapalinách ¤.)

Pokud se částice s nábojem pohybují stále stejným směrem, jde o stejnosměrný proud.
Pohybují-li se chvíli jedním a chvíli opačným směrem, jde o střídavý proud.

Elektrický proud je rovněž fyzikální veličina. Je dán vztahem

,

kde I je elektrický proud, Dt je malý časový interval a DQ je celkový elektrický náboj prošlý průřezem vodiče za tento časový interval.

Jednotka el. proudu: ampér, značka A. Pojmenován po Andrém Mariu Ampérovi ¤.

Graf závislosti proudu na čase:

1. stejnosměrný proud může mít například následující časový průběh:

2. střídavý proud může mít například následující časový průběh:

Měření proudu: Ampérmetr


obr. 1: Různé druhy demonstračních ampérmetrů a voltmetrů (plná velikost obrázku ¤)

obr. 2: Ampérmetr/voltmetr/ohmmetr ruské výroby M4313 (plná velikost obrázku ¤, plná velikost s popisky ¤) obr. 3: Ampérmetr/voltmetr/ohmmetr HC-2030ET (plná velikost obrázku ¤, plná velikost s popisky ¤)
obr. 4: Ampérmetr/voltmetr/ohmmetr M890C+ (plná velikost obrázku ¤, plná velikost s popisky ¤)

Zapojuje se do série s přístrojem, proud kterým měříme (pak ampérmetrem protéká stejný proud jako dotyčným přístrojem) - obr. 5.


obr. 5: Ampérmetrem protéká stejný proud jako rezistorem

O principu funkce klasického ampérmetru a změně rozsahu si přečtěte zde ¤.

Otázka:

Jak lze změnit rozsah ampérmetru? K odpovědi se vrátíme později ¤.


Další ("velká") kapitola: Kovy a polovodiče - proč některé látky vedou el. proud a jiné ne? ¤

Verze pro tisk