El. motory a přístroje: Stejnosměrný elektromotor     Magnetické vlastnosti materiálů     Elektromagnet     Elektrický zvonek     Elmag. relé      Magnetoelektrické měřící přístroje (ampérmetr, voltmetr, zvětšování jejich rozsahu)


Stejnosměrný elektromotor


obr. 1: Elektromotor používající místo permanentního magnetu elektromagnet ¤. Zelené plechy představují póly elektromagnetu. Vlevo mezi červenými kotoučky je komutátor, k němu přiléhají svislé kartáčky.

Různá zapojení elektromotoru

1. Elektromotor s cizím buzením (cize buzený elektromotor)


obr. 2 - Cize buzený elektromotor - jsou potřeba dva zdroje napětí

2. Sériový elektromotor


obr. 3: Sériový elektromotor - budící obvod i rotor jsou zapojeny v sérii.

3. Derivační elektromotor


obr. 3: Derivační elektromotor - budící obvod a rotor jsou zapojeny paralelně.


Verze pro tisk