El. motory a přístroje: Stejnosměrný elektromotor     Magnetické vlastnosti materiálů     Elektromagnet    Elektrický zvonek     Elmag. relé      Magnetoelektrické měřící přístroje (ampérmetr, voltmetr, zvětšování jejich rozsahu)


Elektromagnet

Prochází-li vodičem proud, vytváří se kolem něho magnet. pole. Prochází-li proud cívkou ¤, má toto magn. pole podobný tvar jako magn. pole tyčového magnetu ¤. Na jednom konci cívky je severní pól, na druhém konci jižní pól. Magn. pole však není příliš silné. 

Lepších výsledků dosáhneme, vložíme-li do cívky jádro z feromagnetického materiálu. Prochází-li nyní cívkou proud, jádro se zmagnetuje a stává se magnetem. Toto zařízení se nazývá elektromagnet. Když proud cívkou přerušíme, jádro zůstává částečně zmagnetováno. Podle toho, jak moc, rozlišujeme, zda je z magneticky tvrdého nebo magneticky měkkého materiálu ¤. Na obr. 1 můžete vidět, co takový malý elektromagnet unese.

magnet54.jpg (52856 bytes) magnet55.jpg (55465 bytes) magnet56.jpg (63360 bytes)
obr. 1: (Pro zvětšení klikněte na obrázek.) Demonstrace přídržné síly elektromagnetu. Elektromagnet je tvořen dvěma cívkami se 600 závity spojenými do série na U-jádře a je napájen jednou 4,5 V baterií. Břemeno je zavěšeno na krátkém jádře, které je magnetickou silou přitahováno k U-jádru. Tyto předměty o úhrnné hmotnosti okolo 25 kg elektromagnet udrží naprosto spolehlivě. Cívkami protéká proud 0,5 A.

Použití

Velké elektromagnety mají podstatně větší magnetickou indukci ¤ než permanentní magnety (několik tesla). Používají se např. pro zvedání železného šrotu při nakládání ¤ (foto zde ¤), ve fyzikálních přístrojích (urychlovače a detektory - viz. stránky evropského fyzikálního ústavu CERN ¤), v elektromotorech ¤ místo permanentních magnetů či v elektrickém zvonku ¤ (podívejte se na tento názorný aplet ¤). Jejich výhodou je, že jejich magnetické působení se dá vypnout.

Cívky-elektromagnety mohou také řídit elektrické obvody. Takovou součástkou je elektromagnetické relé ¤. Dále se používají například pro magnetický záznam signálu (kazeta, disketa apod.)

Udělejte si

Vlastní elektromagnet - např. podle tohoto návodu ¤.


Další: Měřící přístroje s otočnou cívkou ¤

Verze pro tisk