Televize a osciloskop:      Schéma         Urychlování elektronů        Vychylovací destičky        Vychylovací cívky        Stacionární magn. pole       Magn. pole vodiče s proudem      Magnetická síla      Magnetické pole cívky        Nabitá  částice v mag. poli     Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem


Stacionární magnetické pole

Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole - oblast, v němž působí na ostatní předměty síla. Magnetické pole se znázorňuje magnetickými siločarami (obr. 1, 2). Na rozdíl od siločar elektrického pole ¤ jsou magnetické  siločáry vždy uzavřené křivky začínající na severním pólu magnetu a končící na jižním pólu. U magnetismu neexistuje obdoba bodového náboje ¤ v elektřině - každý magnet má dva póly, které se nazývají severní pól (označení N - north, barevně označován červeně) a jižní pól (označení S - south, barevně označován modře).

magnet18.jpg (69650 bytes)

obr. 1: Tyčový magnet a jeho magnetické pole (magnet, siločáry vytvořené pomocí železných pilin a náčrt siločar) 

magnet20.jpg (56422 bytes)

obr. 2: Podkovovitý magnet a jeho magnetické pole (magnet, siločáry vytvořené pomocí železných pilin a náčrt siločar). Magnetické pole mezi póly je přibližně homogenní.

Magnetické pole lze demonstrovat magnetkou (obr. 3). To je malý tyčový magnet. Magnetické siločáry mají takový směr, že tečna v každém jejich bodě ukáže směr síly, která v daném místě působí na severní pól magnetky. Zkuste si s tím pohrát na tomto apletu ¤.
obr. 3: Magnetka

Země má rovněž magnetické vlastnosti. Chová se jako tyčový magnet, jehož severní pól je v blízkosti jižního zemského pólu a jižní pól je v blízkosti severního zemského pólu. Magnetické siločáry tedy jsou tedy šikmo k povrchu Země. Podrobnosti si přečtěte zde ¤ a ještě větší podrobnost zde ¤.Velmi zajímavý článek o tom, jak se živočichové orientují podle magnetického pole Země, je zde ¤.

Díky magnetickým vlastnostem Země je možno se pomocí magnetky orientovat. Přístroj obsahující magnetku a sloužící k orientaci se nazývá kompas nebo busola (obr. 4). Funkce je jednoduchá - magnetka se natáčí tak, že jedním svým pólem ukazuje k severnímu pólu Země  a druhým k jižnímu. Jakým způsobem pracovat s busolou se stručně můžete dočíst zde ¤.

magnet57.jpg (20509 bytes)
obr. 4: Busola (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Problém: Je možné na Zemi najít místo, kde magnetka ukazuje oběma póly na sever? Přečtěte si zde ¤.

Zkuste si:

Magnetické pole můžete demonstrovat buď magnetkou (například kompasem, busolou) nebo železnými pilinami, které nasypete na papír položený na magnet. Zkuste si s nimi pohrát tyčovým nebo podkovovitým magnetem. Zkuste také pohybovat busolou podél železného rámu dveří a pozorujte, jak se chová.

Otázka:

Mějme tyčový magnet s neoznačenými póly a kus železa vypadající stejně jako magnet. Jak je od sebe rozlišíte (bez pomoci dalších pomůcek)?

Odpověď...


Další kapitola: Magnetické pole vodiče s proudem ¤

Verze pro tisk