Televize a osciloskop:      Schéma         Urychlování elektronů        Vychylovací destičky        Vychylovací cívky        Stacionární magn. pole       Magn. pole vodiče s proudem      Magnetická síla      Magnetické pole cívky        Nabitá  částice v mag. poli     Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem


Magnetické pole tyčového magnetu

Tento aplet zobrazuje magnetické pole tyčového magnetu pomocí magnetky. Severní pól magnetu i magnetky je značen červeně, jižní zeleně. Pohybujete-li pomocí myši magnetkou, magnetka se natáčí ve směru siločar a příslušná siločára (na které se nachází magnetka) je vykreslována. Pomocí tlačítka můžete prohodit póly magnetu.

Poznámka: Aplet byl stažen ze stránky http://www.walter-fendt.de/ph11e/.


Verze pro tisk