Televize a osciloskop:      Schéma         Urychlování elektronů        Vychylovací destičky        Vychylovací cívky        Stacionární magn. pole       Magn. pole vodiče s proudem      Magnetická síla      Magnetické pole cívky        Nabitá  částice v mag. poli     Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem


Vychylovací destičky

Princip je rovněž velmi jednoduchý: Elektron prolétává elektrickým polem, kde na něj působí síla. Do pole vlétá tak, že směr jeho rychlosti je kolmý na intenzitu el. pole. V prostoru mezi destičkami je přitahován ke kladné destičce a  jeho dráha je zakřivována. Po opuštění elektrického pole se opět pohybuje přímočaře. Na destičky se přivádí signál, který vstupuje do osciloskopu (napětí, jehož průběh chceme zobrazit).

Vychylovací destičky se používají u osciloskopu. Jsou dvojí - jedny vychylují elektron ve  vertikálním směru (nahoru - dolů), druhé ve směru horizontálním (do stran). Úhel, o který mohou destičky vychýlit elektron, je poměrně malý. Proto je obrazovka osciloskopu malá a dlouhá.

Spočítejte si úlohu ¤.


Další kapitola: Vychylovací cívky ¤

Verze pro tisk