Televize a osciloskop:      Schéma         Urychlování elektronů        Vychylovací destičky        Vychylovací cívky        Stacionární magn. pole       Magn. pole vodiče s proudem      Magnetická síla      Magnetické pole cívky        Nabitá  částice v mag. poli     Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem


Vychylovací cívky

Abychom mohli mluvit o vychylovacích cívkách, je třeba znát nějaké souvislosti mezi elektrickým proudem a magnetickým polem a něco o samotném magnetickém poli.

Tak do toho. 


Další kapitoly: Stacionární magnetické pole ¤
Magnetické pole v okolí vodiče s proudem ¤
Síla působící na vodič v magnetickém poli ¤
Magnetické pole cívky ¤
Síla působící na nabitou částici v mag. poli ¤

Verze pro tisk