Televize a osciloskop:      Schéma         Urychlování elektronů        Vychylovací destičky        Vychylovací cívky        Stacionární magn. pole       Magn. pole vodiče s proudem      Magnetická síla      Magnetické pole cívky        Nabitá  částice v mag. poli     Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem


Magnetické pole vodiče s proudem

Nejen magnety na sebe navzájem působí magnetickou silou. Magnet může magnetickou silou působit i na vodič, kterým protéká elektrický proud! (A dokonce i dva vodiče s proudem na sebe navzájem působí magnetickou silou - k tomu se dostaneme později ¤).

To, že magnet a vodič s proudem na sebe navzájem působí magnetickou silou, objevil v roce 1820 Hans Christian Oersted ¤. Vyplývá z toho, že v okolí vodiče s proudem vzniká magnetické pole.

Vezměme dlouhý přímý vodič. Jeho magnetické pole se dá znázornit siločárami, které mají tvar soustředných kružnic v rovině kolmé na vodič se středem na vodiči. Můžete ho vidět na tomto apletu ¤.


Verze pro tisk