Televize a osciloskop:      Schéma         Urychlování elektronů        Vychylovací destičky        Vychylovací cívky        Stacionární magn. pole       Magn. pole vodiče s proudem      Magnetická síla      Magnetické pole cívky        Nabitá  částice v mag. poli     Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem


Magnetické pole přímého vodiče s proudem

Protéká-li vodičem elektrický proud, vytváří se v jeho okolí magnetické pole. Je-li vodič rovný, mají magnetické siločáry tvar soustředných kružnic se středem na vodiči. Jejich směr určíme Ampérovým pravidlem pravé ruky: Pravou ruku přiložíme na vodič tak, aby vztyčený palec ukazoval směr proudu. Pak ohnuté prsty ukáží směr magnetických indukčních čar.

Vodičem na obrázku teče elektrický proud, jehož směr můžeme měnit. Směr proudu udává červená šipka. Zelené tečky na obrázku znázorňují (velmi urychlený)  posuvný pohyb elektronů ve vodiči (který je opačný než směr proudu).

Magnetkou je možno pohybovat po podložce. Ukazuje směr magnetické síly působící v daném místě. Její severní pól je znázorněn červenou barvou. Vliv magnetického pole Země na magnetku neuvažujeme.

Aplet byl stažen ze stránky http://www.walter-fendt.de/ph11sk/mfwire_sk.htm ¤.

Spočítejte si několik úloh ¤.


Další kapitola: Magnetická síla ¤

Verze pro tisk