El. motory a přístroje: Stejnosměrný elektromotor     Magnetické vlastnosti materiálů     Elektromagnet     Elektrický zvonek     Elmag. relé      Magnetoelektrické měřící přístroje (ampérmetr, voltmetr, zvětšování jejich rozsahu)


Elektromagnetické relé

Elektromagnetické relé se skládá z řídícího obvodu s cívkou a z řízeného obvodu. Pomocí řídícího obvodu můžeme spínat nebo přerušovat řízený obvod.

magnet24.jpg (35025 bytes)
obr. 1: Elektromagnetické relé obr. 2: Elektromagnetické relé. Kotva je dole, spínače řízeného obvodu nahoře

Cívka s jádrem i kotva jsou z magneticky měkké oceli ¤. Sepneme-li řídící obvod, začne cívkou procházet proud, ta se stane magnetem a přitáhne kotvu. Konec kotvy k sobě přitlačí pružné jazýčky spínače řízeného obvodu a řízeným obvodem tak začne procházet proud. 

Proud v řídícím obvodu stačí malý, zatímco proud v řízeném obvodu může býti značný.

Použití: 


Verze pro tisk