El. motory a přístroje: Stejnosměrný elektromotor     Magnetické vlastnosti materiálů     Elektromagnet     Elektrický zvonek     Elmag. relé      Magnetoelektrické měřící přístroje (ampérmetr, voltmetr, zvětšování jejich rozsahu)


Materiály magneticky tvrdé a magneticky měkké

Mějme feromagnetický materiál a dejme ho do magnetického pole. Ideálně magneticky tvrdé materiály jsou takové, které po vyndání z magnetického pole zůstávají trvale zmagnetovány (jejich domény ¤ se už neuspořádají zpět náhodně). Ideálně magneticky měkké materiály po vyndání z magn. pole své magn. vlastnosti ztrácejí. Vlastnosti reálných materiálů se více či méně blíží materiálům magneticky tvrdým (z těch se dělají třeba magnety) či magneticky měkkým (z těch se dělají třeba jádra cívek). 


Verze pro tisk