El. motory a přístroje: Stejnosměrný elektromotor     Magnetické vlastnosti materiálů     Elektromagnet     Elektrický zvonek     Elmag. relé      Magnetoelektrické měřící přístroje (ampérmetr, voltmetr, zvětšování jejich rozsahu)


Elektrický zvonek

Poznámka: Aplet byl stažen ze stránky http://moon.felk.cvut.cz/~pjv/Jak/_tech/t197/start.html ¤

Zde ¤ se podívejte na fotografii el. zvonku.


Verze pro tisk