El. motory a přístroje: Stejnosměrný elektromotor     Magnetické vlastnosti materiálů     Elektromagnet     Elektrický zvonek     Elmag. relé      Magnetoelektrické měřící přístroje (ampérmetr, voltmetr, zvětšování jejich rozsahu)


Elektrický zvonek


obr. 1: Elektrický zvonek. Vlevo klobouček, pod ním palička, vpravo cívka - elektromagnet. Červený a černý vodič vedou k baterii.


Verze pro tisk