Elektrostatika:    El. náboj, el. síla      El. pole     El. potenciál a napětí    Rozložení náboje na vodiči    Vodič a izolant v el. poli       Kapacita, kondenzátor


Kondenzátory

Základní jednotkou použitou pro značení kondenzátorů je 10-12 F, tedy  pikofarad [pF].Kondenzátorů se používá celá řada typů, které mají odlišné vlastnosti v závislosti na použité technologii výroby, použitém dielektriku atd. Zcela jednotné značení hodnot kondenzátorů různými výrobci bohužel neexistuje, hodnota je většinou udána alfanumericky. Dále bývá vyznačena tolerance (písmenem, viz značení rezistorů ¤ ), druh dielektrika (barevným kódem),  max. dovolené napětí (číselný kód).

Kondenzátory se, stejně jako rezistory a cívky, vyrábějí jen v hodnotách podle řady jmenovitých hodnot ¤.

Zajímavé informace o kondenzátorech naleznete na stránkách výrobce - firmy Elektronické Součástky CZ, a. s. ¤


Verze pro tisk