Ohmův zákon:    Základní pokus      Výsledky pokusu      Ohmův zákon     Rezistor, reostat, potenciometr      Spojování rezistorů      Ohmův zákon pro uzavřený obvod     Kirchhoffovy zákony


Rezistory

Hodnota odporu rezistoru obvykle nebývá na rezistoru napsána přímo, ale pomocí barevného kódu. Ten je dán normou a používají ho všichni výrobci.

Základní jednotkou použitou pro značení rezistorů je Ohm [W].

První tři barevné pruhy (nebo dva, což závisí na počtu platných číslic v řadě jmenovitých hodnot ¤)  určují tříciferné (dvojciferné) číslo v rozmezí <100;999> (případně <10;99>). Toto číslo po vynásobení násobitelem (další barevný pruh) určí  jmenovitou hodnotu  odporu. Poslední barevný pruh je zpravidla více vzdálen od ostatních a vyjadřuje maximální povolenou výrobní  toleranci. Barevný kód je v tabulce 1. 

            Barevný kód značení rezistorů

         Barva Číslice Násobitel

Tolerance

stříbrná     10-2 ± 10% K
zlatá     10-1 ± 5% J
černá   0 1    
hnědá   1 101 ± 1% F
červená   2 102 ± 2% G
oranžová   3 103    
žlutá   4 104    
zelená   5 105 ± 0.5% D
modrá   6 106 ± 0.25% C
fialová   7 107    
šedá   8 108 ± 0.1% B
bílá   9 109    
žádná         ± 20% M

Tabulka 1: Barevný kód označování rezistorů

On-line převádění barvy proužků na čísla můžete najít například zde ¤

Rezistory (i kondenzátory a cívky) se nevyrábějí s libovolnými hodnotami odporu, ale pouze s odporem z řady jmenovitých hodnot, která je uvedena v následující tabulce 2.
Písmeno E oznamuje, že hodnoty jsou v řadě rozloženy exponencielně. Následuje číslo, které udává počet hodnot v dekádě, tj. intervalu <10k ;10k+1 ), kde k je celé číslo. 
Každá vyšší řada obsahuje vždy dvojnásobný počet hodnot než nejbližší nižší, což zaručuje, že vyšší řada obsahuje všechny hodnoty z nižší řady. Tolerance hodnot (tj. procentuální maximální odchylka skutečné hodnoty od ideální ) je omezena počtem hodnot v dekádě tak, aby se  hodnoty nepřekrývaly (minimální požadavek).

E3 1.0 2.2 4.7                  
E6 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8            
E12 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
E24 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0
3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
E48 1.00 1.05 1.10 1.15 1.21 1.27 1.33 1.40 1.47 1.54 1.62 1.69
1.78 1.87 1.96 2.05 2.15 2.26 2.37 2.49 2.61 2.74 2.87 3.01
3.16 3.32 3.48 3.65 3.83 4.02 4.22 4.42 4.64 4.87 5.11 5.36
5.62 5.90 6.19 6.49 6.81 7.15 7.50 7.87 8.25 8.66 9.09 9.53
E96 1.00 1.02 1.05 1.07 1.10 1.13 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30
1.33 1.37 1.40 1.43 1.47 1.50 1.54 1.58 1.62 1.65 1.69 1.74
1.78 1.82 1.87 1.91 1.96 2.00 2.05 2.10 2.15 2.21 2.26 2.32
2.37 2.43 2.49 2.55 2.61 2.67 2.74 2.80 2.87 2.94 3.01 3.09
3.16 3.24 3.32 3.40 3.48 3.57 3.65 3.74 3.83 3.92 4.02 4.12
4.22 4.32 4.42 4.53 4.64 4.75 4.87 4.99 5.11 5.23 5.36 5.49
5.62 5.76 5.90 6.04 6.19 6.34 6.49 6.65 6.81 6.98 7.15 7.32
7.50 7.68 7.87 8.06 8.25 8.45 8.66 8.87 9.09 9.31 9.53 9.76
E192 1.00 1.01 1.02 1.04 1.04 1.06 1.07 1.09 1.10 1.11 1.13 1.14
1.15 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.24 1.26 1.27 1.29 1.30 1.32
1.33 1.35 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.45 1.47 1.49 1.50 1.52
1.54 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.65 1.67 1.69 1.72 1.74 1.76
1.78 1.80 1.82 1.84 1.87 1.89 1.91 1.93 1.96 1.98 2.00 2.03
2.05 2.08 2.10 2.13 2.15 2.18 2.21 2.23 2.26 2.29 2.32 2.34
2.37 2.40 2.43 2.46 2.49 2.52 2.55 2.58 2.61 2.64 2.67 2.71
2.74 2.77 2.80 2.84 2.87 2.91 2.94 2.98 3.01 3.05 3.09 3.12
3.16 3.20 3.24 3.28 3.32 3.36 3.40 3.44 3.48 3.52 3.57 3.61
3.65 3.70 3.74 3.79 3.83 3.88 3.92 3.97 4.02 4.07 4.12 4.17
4.22 4.27 4.32 4.37 4.42 4.48 4.53 4.59 4.64 4.70 4.75 4.81
4.87 4.93 4.99 5.05 5.11 5.17 5.23 5.30 5.36 5.42 5.49 5.56
5.62 5.69 5.76 5.83 5.90 5.97 6.04 6.12 6.19 6.26 6.34 6.42
6.49 6.57 6.65 6.73 6.81 6.90 6.98 7.06 7.15 7.23 7.32 7.41
7.50 7.59 7.68 7.77 7.87 7.96 8.06 8.16 8.25 8.35 8.45 8.56
8.66 8.76 8.87 8.98 9.09 9.20 9.31 9.42 9.53 9.65 9.76 9.88T

Tabulka 2: Řady jmenovitých hodnot pro rezistory, cívky a kondenzátory

Technické parametry rezistorů - stránky výrobce Tesla Blatná, a. s. ¤


Verze pro tisk