Regulace výkonu: Úvod     Odporová regulace     Tyristorová regulace     Efektivní hodnota napětí a proudu     Čtyřvrstvá dioda


"Bezeztrátová" regulace - ztráty

Co způsobuje ztráty u "bezeztrátové" regulace?

Žádný spínač nespíná ani nerozepíná za nulový čas. Znamená to, že spínač je po určitou dobu odporem reálné ne nulové ani ne nekonečné hodnoty a tedy se na něm ztrácí výkon úměrný době, po kterou v tomto stavu je. 

Za druhé, mění-li se rychle proud v obvodu, chovají se vodiče v obvodu částečně jako anténa a vyzařují elektromagnetické pole. To jsou další ztráty výkonu a navíc vyzařování může způsobit vážné poruchy v příjmu rozhlasu a televize a v komunikacích. Vyzařování se zmenšuje se zmenšující se rychlostí spínání, ale tím se zvětšují ztráty na spínači.

"Bezeztrátová" regulace tedy není zcela bezeztrátová, nicméně ztráty jsou velmi malé ve srovnání s odporovou regulací.


Verze pro tisk