Rejstřík pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž

A

akceptor 
akumulátor 
alternátor 
ampér  Ampére, A. M.  ampér - definice   
ampérmetr - princip, změna rozsahu  ampérmetr - zapojeni
aniont 
anoda 

B

baterie, plochá  baterie, tužková 
báze 
blesk 
bočník 
brzda, elektromagnetická 
busola 

C

citlivost, tenzometrická 
cívka  cívka, primární, transformátoru  cívka, sekundární, transformátoru 
cívky, Helmholtzovy 
cívky, vychylovací 
Coulomb, C. A. 

Č

činitel, proudový zesilovací, tranzistoru 
článek, solární (sluneční) 

D

dělení, analogové  demodulace, amplitudová  demodulace, frekvenční 
destičky, vychylovací  detektor, diodový  detektor, fázový  detektor, sklonový 
diak 
diamagnetismus 
dielektrikum, nepolární  dielektrikum, polární 
dioda  dioda, čtyřvrstvá 
dioda, hrotová  dioda, kapacitní  dioda - náhradní schéma  dioda - náhradní schéma 
dioda, plošná  dioda, rekuperační  dioda, svítivá  dioda, VA charakteristika 
diskriminátor, fázový  diskriminátor, poměrový  disociace, elektrolytická 
displej 
donor 
duplex 

E

ekvivalent, elektrochemický 
elektroda 
elektroda, odtoková  elektroda, řídící  elektroda, zdrojová 
elektrolyt 
elektromagnet 
elektromotor, derivační  elektromotor, paralelní  elektromotor s cizím buzením  elektromotor, sériový 
elektromotor, stejnosměrný 
elektron  elektronvolt 
elektroskop 
emitor 
energie, elektrická potenciální  energie el. pole kondenzátoru  energie magn. pole 
expozimetr 

F

Faraday, M. 
feromagnetismus 
FET 
filtr, elektrostatický 
Fleming, J. A. 
fotobuňka  fotodioda 
fotorezistor 
fototranzistor 
Foucalt, L. 

G

generace páru elektron - díra 
generátor, napětím řízený 
generátor střídavého napětí 
generátor trojfázového napětí 

H

Hall, E. H. 
henry  Henry, J. 
hladina, akceptorová  hladina, donorová 
hladina, ekvipotenciální 
hladiny, energetické 
hodnota, efektivní, napětí a proudu 
hustota náboje, plošná 

CH

charakteristika, VA 
chod transformátoru naprázdno 

I

ionizátor 
index frekvenční modulace 
indukce, elektromagnetická 
indukce, elektrostatická 
indukce, magnetická 
indukce, vlastní  indukčnost 
intenzita el. pole 
izolant, nepolární  izolant, polární  izolant - vlastnosti 

J

jádro cívky 
jev, Hallův 
jev, přechodový 
jev, tyristorový 
JFET 

K

kapacitance kondenzátoru  kapacita kondenzátoru
kapacita vodiče  kapaliny 
kartáčky  kationt 
katoda 
kmitočet, pilotní   kmitočet, postranní  kmitočet, subnosný
kolektor 
kompas  komutátor 
kompenzace odporu 
kondenzátor 
kondenzátor, filtrační  kondenzátor, kapacita   kondenzátor, označování  kondenzátory, spojování
konfigurace, elektronová 
koróna 
kotva relé 
krystalka 
Křižík, F. 
kyvadélko, elektrostatické  kyvadlo, Waltenhofenovo

L

lampa, oblouková 
látka, diamagnetická  látka, feromagnetická  látka, paramagnetická 
LED 
Lorentz, H. A. 

M

magnet, permanentní  magnet, podkovovitý  magnet, tyčový 
magnetické vlastnosti materiálů 
magnetka 
materiál, magneticky měkký  materiál, magneticky tvrdý 
mezifrekvence 
mikrofon  mikrofon, uhlíkový 
Millikan, R. A.  mobil 
modulace  modulace, amplitudová  modulace, frekvenční 
monočlánek 
MOSFET  MOSFET s indukovaným kanálem  MOSFET s technologicky vytvořeným kanálem 
motor, elektrický 
multiplex, časový  multiplex, frekvenční (tel.)  multiplex, frekvenční (mob.)  multiplex, kódový 
multiplexování 
můstek 

N

náboj, elektrický  náboj, elementární  náboj, rozložení na vodiči 
napětí, elektrické  napětí, elektromotorické  napětí, fázové  napětí, indukované 
napětí, sdružené  napětí, svorkové  napětí, zápalné 
násobení, analogové  násobič napětí  násobička, tranzistorová 
nástěnka, elektrostatická 
norma CCIR  norma OIRT 
nosič, majoritní  nosič, minoritní 

O

obrazovka - schéma 
obvod, zhášecí  odčítání, analogové  odchylka, frekvenční 
odlučovač, elektrostatický 
odpor, elektrický 
odpor, měrný elektrický 
odpor, vnitřní, zdroje 
odpor, vstupní (op. zes.)  odpor, výstupní (op. zes.)  odstup signálu od šumu 
Oersted, H. Ch. 
ohm  Ohm, G. S. 
oscilátor, lokální 
osvětlení - měření 

P

PAL  panel, informační 
panel, solární  paramagnetismus  pásek, bimetalový  pásmo, neutrální 
Pauli, W.  pár elektron - díra  pásmo, frekvenční 
pásy, energetické  pás, valenční  pás, vodivostní  pás, zakázaný 
permeabilita prostředí 
permeabilita, relativní  permeabilita, vakua  permitivita prostředí  permitivita, relativní 
permitivita vakua 
plocha, ekvipotenciální 
PN přechod 
pokovování, galvanické 
pokus, Millikanův  pól, jižní magnetický  pól, severní magnetický 
polarizace  polarografie  pole, difuzní elektrické 
pole elektrické  pole elektrické, homogenní  pole elektrické, radiální  pole gravitační 
pole, magnetické, nestacionární 
pole, magnetické, stacionární  pole, magnetické, cívky  pole, magnetické, kruhového závitu  pole, magnetické, přímého vodiče 
polovodič, příměsový  polovodič, typ N  polovodič, typ P 
polovodič, vlastní  polovodič - vlastnosti  poměr signál - šum 
poměr, transformační  potenciál, elektrický 
potenciometr  práce elektrického proudu  práce v el. poli 
pravidlo, Ampérovo, pravé ruky  pravidlo, Ampérovo, pravé ruky  pravidlo, Flemingovo, levé ruky 
princip minimální energie  princip, Pauliho  proud, děrový  proud, difuzní 
proud, elektrický  proud, elektrický, v kapalinách  proud, elektrický, v plynech 
proud, elektronový  proudy, Foucaltovy  proud, indukovaný  proud, nasycený 
proud, polní  proud, stejnosměrný  proud, střídavý  proudy, vířivé 
proud, zbytkový kolektorový tranzistoru  proud, zkratový 
přechod, PN  převodník světlo - napětí  převodník teplota - napětí  převodník tlak - napětí 
průtokové množství - měření  předzesilovač, vysokofrekvenční  příjem, stereofonní  příjem, televizní 
přijímač, rozhlasový 
přijímač, rozhlasový - schéma  přístroj, magnetoelektrický měřící  přístroj, měřící, s otočnou cívkou 
půlsnímek 

R

rádio 
regulace, bezeztrátová  regulace, odporová  regulace, tyristorová  regulace výkonu 
regulátor hlasitosti 
rekombinace  rekuperace 
relé, elektromagnetické  reostat 
rezistor  rezistor, předřadný  rezistory - spojování 
roaming 
rotor 
rovnice, diodová  rovnice, transformační 
rychlost, tepelná, elektronu  rychlost, unášivá, elektronu 

Ř

řádkování, prokládané 

S

sčítání, analogové 
SECAM 
siemens  Siemens, W. 
signál, kompozitní  signál, televizní, úplný 
síla, elektrická  síla, Laplaceova 
síla, Lorentzova  síla, Lorentzova  síla, magnetická  síla, mezi dvěma vodiči s proudem 
siločáry el. pole  siločáry, magnetické 
směr, propustný (PN přechodu)  směr, závěrný (PN přechodu)  směs, synchronizační 
směšovač 
solenoid  sonda, Hallova 
součástka, tenzoelektrická 
součinitel, tepelný, odporu 
soustava napětí, trojfázová 
startér 
stator  stereo 
superheterodyn 
supravodivost 

Š

šum 

T

telefon, mobilní 
těleso, nabité 
teplota - měření 
termistor 
tesla  Tesla, Nikola 
tlak - měření  tlumivka  tok, magnetický indukční 
toroid  transformace dolů  transformace nahoru  transformátor 
tranzistor, bipolární  tranzistor, unipolární 
tření 
tyristor  tyristor, diodový 

U

úhel, vychylovací 
urychlování elektronů 
usměrnění, dvoucestné  usměrnění, jednocestné 
usměrňování stříd. proudu  usměrňování vysokofrekvenčního proudu 
usměrňovač, lokomotivní 

V

varikap 
vazba, zpětná 
VCO 
vektor, normálový 
vinutí transformátoru 
vítr, elektrický 
vlastnosti, magnetické, materiálů  vlna, nosná 
vodič, fázový  vodič, nulovací 
vodič - vlastnosti 
vodivost  vodivost, děrová  vodivost, elektronová 
volt  Volta, A.  voltmetr - druhy, zapojení  voltmetr - princip, změna rozsahu 
vrstva, hradlová  vrstva, inverzní 
vstup, invertující  vstup, neinvertující 
výboj, doutnavý  výboj, jiskrový 
výboj, nesamostatný  výboj, obloukový  výboj, samostatný 
výkon, elektrický  výkon, okamžitý  vysílání, rádiové  vysílání, stereofonní 
vysílání, televizní 

Z

zákon, Coulombův  zákon, 1. Faradayův  zákon, 2. Faradayův 
zákon, Faradayův, elmag. indukce  zákon, Lenzův 
zákon, Ohmův  zákon, Ohmův, pro celý obvod 
zákony, Kirchhoffovy 
zapojení, Graetzovo 
zapojení, můstkové 
záření, kanálové  záření, katodové 
zařízení, zabezpečovací  zařízení, zabezpečovací, přejezdové  zařízení, zabezpečovací staniční  zařízení, zabezpečovací traťové 
zářivka  závěs, fázový 
závěs, fázový - vysvětlení 
závora, světelná 
zdvih, frekvenční 
zdvojovač napětí  zesílení 
zesilovač  zesilovač, mezifrekvenční  zesilovač, nízkofrekvenční  zesilovač, operační 
zesilovač, vysokofrekvenční  zhášení 
zkreslení, intermodulační 
zvonek, elektrický 

Ž

žárovka 

Verze pro tisk