Rádio a televize: Vysílání     Amplitudová modulace      Zmenšení šířky pásma AM    Metody AM a demodulace     Odstranění nevýhod AM      Frekvenční modulace     Odvození šířky pásma FM     Poměr signál-šum     Metody FM a demodulace     Impulsní modulace     VCO     Rozhlasový příjem     Schéma rozhl. přijímače     Stereo     Televizní příjem a televizor


Zmenšení šířky pásma pro AM

Amplitudově modulovaný proudový signál vypadá takto:

.

Protože nosná vlna není amplitudovou modulací ovlivněna, nenese také žádnou informaci o modulačním signálu, jinými slovy, všechna zakódovaná informace je obsažena v postranních pásmech. Je proto možné navrhnout takové přenosové systémy s amplitudovou modulací, které vysílání nosné vlny buď částečně, nebo úplně potlačují. Zvýší se tím energetická účinnost vysílače, neboť se bude vysílat převážně (nebo jenom) signál, který obsahuje požadovanou informaci. K dekódování informace je však nosná vlna zapotřebí (signál o frekvenci nosné vlny), ten se ale může vytvořit generátorem v přijímači, který je, například vzorky signálu nosné, které se pravidelně vysílačem vysílají, s nosnou vlnou synchronizován. Obecně se dá říci, že takovýto systém přenosu vyžaduje komplikovanější obvody přijímače a proto se k němu přistupuje jen ve vybraných případech. Jako příklad amplitudové modulace s potlačenou nosnou si budeme uvádět modulaci dvou rozdílových barevných složek obrazu na barvonosný kmitočet a modulaci rozdílového stereofonního signálu na pomocnou nosnou při stereofonním vysílání v pásmu VKV.

Vysílaný výkon a potřebnou šířku pásma je možné ještě redukovat dalším způsobem. Je možné ukázat, že když amplitudově modulovanému signálu ”odřízneme” jedno postranní pásmo zachováme přenášenou informaci, jen zmenšíme hloubku modulace (u modulace jedním sinusovým signálem na 1/2). ”Odříznutí” jednoho postranního pásma je možné kombinovat s částečným potlačením nosné vlny a dosáhnout tak efektivního využití výkonu vysílače. Jako příklad přenosu signálu amplitudovou modulací s částečně potlačeným jedním (spodním) postranním pásmem a částečně potlačenou nosnou je možné uvést televizní přenos obrazu (původní potřebná šířka pásma 13 MHz uvedená výše se redukuje odříznutím části spodního postranního pásma na 8 MHz na jeden televizní kanál; zvuk se přenáší kmitočtovou modulací, jak bude uvedeno dále).


Verze pro tisk