Ohmův zákon:    Základní pokus      Výsledky pokusu      Ohmův zákon     Rezistor, reostat, potenciometr      Spojování rezistorů      Ohmův zákon pro uzavřený obvod     Kirchhoffovy zákony


Spojování rezistorů

Na tomto apletu můžete vystavět elektrický obvod, který se skládá z baterie a maximálně šesti rezistorů. Když si pak klepnete myší na nějaký rezistor, vlevo dole se vám objeví jeho odpor (Widerstand), napětí na něm (Spannung) a proud jím procházející (Stromstärke). Všechny hodnoty zkuste ověřit výpočtem. 

Nový obvod můžete začít tvořit po stisku tlačítka "Reset". Napřed nastavte odpor rezistoru, který chcete přidat ("Widerstand hinzufügen"). Další rezistory můžete přidávat buď do série ("in Serie") nebo paralelně ("parallel"), a to buď k nějakému rezistoru, který označíte klepnutím myší (podbarví se oranžově) a nebo k nějaké kombinaci rezistorů, kterou označíte tažením myší se stisknutým levým tlačítkem přes ni (oblast se podbarví rovněž oranžově a v jejím levém horním rohu bude celkový odpor rezistorů v oblasti). Do obvodu můžete přidat také volmetr a ampérmetr ("Messgeräte/Spannung", "Messgeräte/Stromstärke").

Poznámka: Aplet byl stažen ze stránky http://www.walter-fendt.de/ph11d/kombiwid.htm


Verze pro tisk