Ohmův zákon:    Základní pokus      Výsledky pokusu      Ohmův zákon     Rezistor, reostat, potenciometr      Spojování rezistorů      Ohmův zákon pro uzavřený obvod     Kirchhoffovy zákony


Ohmův zákon

 

Aplet znázorňuje velmi jednoduchý elektrický obvod s baterií, rezistorem, ampérmetrem a voltmetrem.

Vpravo nastavte rozsah měřících přístrojů (je-li rozsah přístroje překročen, zobrazí se zpráva). Dále můžete měnit odpor rezistoru a elektrické napětí zdroje. Vpravo dole se zobrazují naměřené hodnoty napětí a proudu.

V kovovém vodiči si jsou hodnoty elektrického napětí a elektrického proudu přímo úměrné (při konstantní teplotě) .

Aplet byl stažen ze stránky http://www.walter-fendt.de/ph11sk/ohmslaw_sk.htm


Verze pro tisk