Ohmův zákon:    Základní pokus      Výsledky pokusu      Ohmův zákon     Rezistor, reostat, potenciometr      Spojování rezistorů      Ohmův zákon pro uzavřený obvod     Kirchhoffovy zákony


Obvod se dvěma rezistory


Velikost elektromotorického napětí zdrojů a odpor rezistorů můžete zvětšit (resp. zmenšit) kliknutím na horní (resp. dolní) část příslušného objektu. Odpory rezistorů jsou v rozmezí od jednoho do deseti ohmů, elektrické napětí zdrojů může být od -10 do 10 voltů. Ampérmetr (ovál) ukazuje proud jím protékající, voltmetry (obdélníky) ukazují napětí na rezistorech. Obvod můžete modifikovat pomocí levé části. Klikněte na "Eraser" (nic, přerušení obvodu), vodič nebo rezistor a pak klikněte na místo v obvodu, kde se má příslušný prvek objevit (mezi body A, B nebo B, C). 

Zkuste všechny hodnoty ověřit výpočtem.

Aplet byl stažen ze stránky http://www.lightlink.com/sergey/


Verze pro tisk