Elektromagnetická indukce: Jev elmag. indukce     Magn. indukční tok     Faradayův zákon elmag. indukce     Indukovaný proud     Vířivé proudy     Vlastní indukce     Indukčnost     Zhášecí obvody     Rekuperační dioda     Energie el. a mag. pole


Energie magnetického a elektrického pole

Magnetické pole cívky má také svoji energii. Ta je rovna práci, kterou je třeba vykonat na jeho vytvoření. Energie Em magnetického pole cívky bez jádra, popřípadě s otevřeným jádrem, je přibližně rovna

,

kde L je indukčnost cívky a I proud jí procházející.

Rovněž elektrické pole mezi deskami kondenzátoru má energii. Ta je rovna

,

kde C je kapacita kondenzátoru a U je napětí na něm.

Spočítejte si úlohu zde ¤.


Další (velká) kapitola: Svítíme ¤

Verze pro tisk