Elektromagnetická indukce: Jev elmag. indukce     Magn. indukční tok     Faradayův zákon elmag. indukce     Indukovaný proud     Vířivé proudy     Vlastní indukce     Indukčnost     Zhášecí obvody     Rekuperační dioda     Energie el. a mag. pole


Elektromagnetická indukce

Mění-li se plocha vodivého závitu umístěného ve stacionárním magnetickém poli, indukuje se na koncích závitu elektromotorické napětí. Je-li závit součástí uzavřeného obvodu, protéká jím indukovaný proud.

Tvar závitu můžete měnit tak, že na něj najedete myší, kliknete a táhnete (ne příliš rychle). Ampérmetr ukáže velikost protékajícího proudu. Dále vidíte polaritu indukovaného napětí a směr proudu. 

Poznámka: Aplet byl stažen ze stránky http://www.phys.hawaii.edu/~teb/optics/index.html.


Verze pro tisk