Rádio a televize: Vysílání     Amplitudová modulace      Zmenšení šířky pásma AM    Metody AM a demodulace     Odstranění nevýhod AM      Frekvenční modulace     Odvození šířky pásma FM     Poměr signál-šum     Metody FM a demodulace     Impulsní modulace     VCO     Rozhlasový příjem     Schéma rozhl. přijímače     Stereo     Televizní příjem a televizor


Elektromagnetické vlnění

Elektromagnetická vlna obsahuje elektrickou a magnetickou složku. V každém místě prostoru, kde se vlnění nachází, se periodicky mění velikost vektoru intenzity elektrického pole a magnetické indukce, přičemž tyto vektory jsou na sebe kolmé. Blíže si o elektromagnetickém vlnění můžete přečíst zde ¤.

Aplet ukazuje elektromagnetickou vlnu šířící se ve směru osy x. Intenzita el. pole je zobrazena červeně, magnetická indukce modře.

Poznámka: aplet byl stažen ze stránky  http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm


Verze pro tisk