Rádio a televize: Vysílání     Amplitudová modulace      Zmenšení šířky pásma AM    Metody AM a demodulace     Odstranění nevýhod AM      Frekvenční modulace     Odvození šířky pásma FM     Poměr signál-šum     Metody FM a demodulace     Impulsní modulace     VCO     Rozhlasový příjem     Schéma rozhl. přijímače     Stereo     Televizní příjem a televizor


Taylorova řada

Taylorova řada je nekonečná geometrická řada, jíž můžeme nahradit funkci v okolí zvoleného bodu.

Obecná definice

Taylorova řada pro funkci f(x) v okolí bodu x0 má tvar

,

kde znamená k-tou derivaci funkce f v bodě x0. Vztah platí pro x z okolí bodu x0.

Taylorova řada pro exponencielu

Pro exponencielu v okolí bodu x0 = 0 má Taylorova řada tvar


Verze pro tisk