Výroba el. napětí/proudu: El. proud v kapalinách - elektrolýza     Faradayovy zákony elektrolýzy     Další praktická použití elektrolýzy     Fotodioda     Hallův jev    Alternátor    Generátor trojfázového napětí     Trojfázová soustava napětí     Transformátor     Přenosová soustava     


Generátor elektrického proudu

Zde je simulace jednoduchého generátoru na výrobu střídavého nebo stejnosměrného proudu. V homogenním magnetickém poli podkovovitého magnetu se otáčí jeden vodivý závit.

 Tlačítkem nahoře je možno vybrat generátor na střídavý proud (bez komutátoru) a na stejnosměrný proud (s komutátorem). Tlačítko pod tím mění směr otáčení, na liště je možno nastavit rychlost otáčení. Tlačítko "pauza/ďalej" zastaví a zase rozběhne simulaci (ale jen "zastaví obraz" - v případě skutečného zastavení generátoru by indukované napětí kleslo na nulu!).

Černé šipky udávají okamžitý směr otáčení závitu. Modré šipky znázorňují magnetické siločáry, červené pak směr indukovaného proudu. Lze je vypnout v příslušných políčcích.

Aplet byl stažen ze stránky http://www.walter-fendt.de/ph11sk/generator_sk.htm.


Další kapitola: Generátor trojfázového napětí ¤

Verze pro tisk