Výroba el. napětí/proudu: El. proud v kapalinách - elektrolýza     Faradayovy zákony elektrolýzy     Další praktická použití elektrolýzy     Fotodioda     Hallův jev    Alternátor    Generátor trojfázového napětí     Trojfázová soustava napětí     Transformátor     Přenosová soustava     


Fotodioda

  • Jak získat elektrickou energii ze Slunce? Co to je solární panel?

Princip:

Fotodioda je polovodičová dioda ¤, která je citlivá na osvětlení PN přechodu světlem určité vlnové délky.

obr. 1: Schematická značka fotodiody obr. 2: Fotodioda (šířka součástky je asi 5 mm)

Není-li dioda zapojena do obvodu, je PN přechod prakticky bez volných nábojů (obr.2)


obr. 2: PN přechod v rovnovážném stavu

Když přechod osvětlíme světlem vhodné vlnové délky (tj. takové, aby energie fotonů byla větší než šířka zakázaného pásu ¤ použitého polovodiče), přecházejí elektrony do vodivostního pásu, vznikají díry a v elektrickém poli Ed se přemísťují na příslušnou stranu. Tím ovšem vzniká nové elektrické pole E, které je však (na rozdíl od pole Ed, které je způsobeno ionty donorů a akceptorů, tj. nepohyblivými částicemi) způsobeno elektrony a dírami, tj. pohyblivými částicemi s nábojem (obr 3).


obr. 3: Stav fotodiody při osvětlení

Použití:

1. Fotodioda zapojená jako hradlová

Na PN přechodu fotodiody je elektrické pole způsobené pohyblivými částicemi s nábojem. Spojíme-li konce fotodiody přes rezistor (obr. 4), začne rezistorem protékat proud tvořený těmito volnými částicemi. Na PN přechodu (je-li stále osvětlen) se přitom generují stále další a další páry elektron-díra a fotodioda se tedy chová jako zdroj stejnosměrného napětí. Velikost napětí je asi 0,5 V na jeden článek (jednu fotodiodu). Fotodioda v tomto zapojení se často nazývá sluneční (solární) článek.

obr. 4: Fotodioda zapojená jako hradlová


obr. 5: Ampérmetr připojený do zkratu ke špatně osvětlenému solárnímu panelu. Jak se změní proud při lepším osvětlení článku se podívejte na VIDEO ¤ (formát *.avi 1653kB, ev. formát *.rm 289kB ¤
Zde ¤ je tentýž pokus s použitím jedné fotodiody (formát *.avi 1331kB, ev. formát *.rm 240kB ¤

Detailně se na strukturu solárního panelu můžete podívat zde ¤.

Použití fotodiody jako zdroje napětí:
a) Napájení malých spotřebičů - například kalkulačky
b) Výroba elektrické energie pro domácnost (solární panely na střeše rodinného domku) nebo pro obecnou spotřebu (sluneční elektrárny) - obr. 6
c) Zdroj napájení družic ve vesmíru

Účinnost vyráběných solárních článků je asi 10-14 %. Pro představu, na 1 m2 plochy situované kolmo ke Slunci dopadá v našich zeměpisných šířkách za jasného letního slunečného dne výkon asi 1 kW (tzv. sluneční konstanta). Energie získaná z 1 m2 plochy tedy teoreticky stačí na napájení deseti stowattových žárovek. 
Obsáhlý článek o historii využívání sluneční energie je zde ¤, článek o možnostech jejího využití v České Republice zde ¤.


obr. 6: Baterie slunečních článků

2. Fotodioda zapojená jako odporová

Používá se stejně a ve stejném zapojení jako fotorezistor ¤. Je součástí optoelektronických členů, které převádí osvětlení na elektrické napětí, nebo zabezpečovacích zařízení ¤.


Další kapitola: Hallův jev ¤

Verze pro tisk