Výroba el. napětí/proudu: El. proud v kapalinách - elektrolýza     Faradayovy zákony elektrolýzy     Další praktická použití elektrolýzy     Fotodioda     Hallův jev    Alternátor    Generátor trojfázového napětí     Trojfázová soustava napětí     Transformátor     Přenosová soustava     


Přenosová soustava

 Napětí vyrobené v elektrárně se hned transformuje nahoru a rozvádí se dále. U nás se používá elektrorozvodných sítí s napětím například 230 V, 22 kV, 110 kV, 220 kV nebo 400 kV (všechny údaje značí fázové napětí (jeho efektivní hodnotu), tj. napětí mezi vodičem a zemí!). Na blízké vzdálenosti od elektrárny se energie přenáší vodičem s napětím 22 kV, na delší vzdálenosti se užívá již zmíněných vyšších napětí. Ty se pak v blízkosti spotřebitele opět transformují na 22 kV a posléze na napětí 230 V, kterým jsou provedeny rozvody do jednotlivých domů a bytů. S tímto napětí se setkáte doma v zásuvce.

Poznámka. I napětí 230 V je životu nebezpečné! Sáhnete-li si jednou rukou na fázový vodič (například díky prodřenému přívodnímu kabelu k magnetofonu) a druhou rukou (nebo nohou, ...) se dotknete uzemněného předmětu, jste v přímém ohrožení života! Jaké účinky má elektrický proud na lidský organismus si přečtěte zde ¤. A zde ¤ se dozvíte zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem. 

Čím je napětí vyšší, tím jistější je jistota, že náhodný dotyk s vodičem člověk nepřežije. K vysokému napětí se však můžete dostat i snadněji, než lezením na sloup vysokého napětí. Na elektrifikovaných železničních tratích je napětí mezi trolejí a kolejnicí 3000 V (stejnosměrné napětí v severní polovině ČR) nebo 25 kV (střídavé napětí v jižní polovině ČR). Mezi trolejí pražské tramvaje a kolejnicí je napětí 600 V, stejně jako mezi vodiči pro trolejbus, mezi kolejnicí a napájecí ("třetí") kolejnicí metra je napětí 750 V. Proto je třeba dávat pozor a nedotýkat se drátů, nejen na zem spadlých. A nejen se nedotýkat, ale ani se k nim příliš nepřibližovat. Každý rok se stávají případy, že zejména děti vylezou na vagón odstavený pod trolejí a na vzdálenost několika desítek centimetrů od ní jsou zasaženy elektrický výbojem ¤, který je usmrtí nebo těžce popálí.

Ovšem, často je vidět ptáky, kterak klidně sedí na vedení vysokého napětí, aniž by se jim cokoliv stalo. Na druhou stranu lze pod stožáry vedení vysokého napětí nalézt upálené mrtvé ptáky (viz zde ¤) (proto se dnes na sloupy instalují zábrany proti tomu - viz zde ¤).. Jak oba jevy vysvětlíte? Zkontrolovat si řešení pak můžete zde ¤.


Další kapitola: Spotřeba elektrické energie ¤

Verze pro tisk