Výroba el. napětí/proudu: El. proud v kapalinách - elektrolýza     Faradayovy zákony elektrolýzy     Další praktická použití elektrolýzy     Fotodioda     Hallův jev    Alternátor    Generátor trojfázového napětí     Trojfázová soustava napětí     Transformátor     Přenosová soustava     


Generátor trojfázového napětí

Místo alternátoru s otáčivým závitem a pevným magnetem se dá udělat alternátor s pevným závitem (cívkou) a otáčivým magnetem (elektromagnetem ¤). Pak nejsou potřeba žádné kartáčky a situace se tak zjednodušuje (a klesají ztráty). Aby se otáčejícího se magnetu lépe využilo, nepoužívá se jako statoru jedné cívky, ale tří, jejichž osy svírají navzájem úhel 120º (obr. 1).


obr. 1: Trojfázový generátor s permanentním magnetem

Jelikož jsou všechny cívky stejné a magnet se otáčí rovnoměrně, je velikost indukovaného napětí na všech cívkách stejná, ale napětí jsou fázově posunuta o 2p/3. Jestliže tedy napětí na cívce 1 má časový průběh u1 = Usin(t), napětí na cívce 2 je u2 = Usin(t - 2p/3) a na cívce 3 je napětí u3 = Usin(t - 4p/3). Časový a fázorový diagram napětí je na obr. 2.

obr. 2: Časový a fázorový diagram trojfázového napětí

Místo permanentního magnetu se v praxi používá jako rotoru silného elektromagnetu ¤.

Rotor generátoru v elektrárně se točí rychlostí 3000 otáček za minutu, tj. 50 otáček za sekundu a to znamená, že indukované napětí má frekvenci 50 Hz (tj. úhlovou frekvenci w = 2pf = 100p Hz).

Vše o elektrárnách si přečtěte na stránkách ČEZ ¤, můžete se podívat i jen na výběr faktů ¤ nebo zajímavostí ¤.

Co se dále děje s vyrobeným napětím se dozvíte v další kapitole ¤.


Další kapitola: Trojfázová soustava napětí ¤

Verze pro tisk