Televize a osciloskop:      Schéma         Urychlování elektronů        Vychylovací destičky        Vychylovací cívky        Stacionární magn. pole       Magn. pole vodiče s proudem      Magnetická síla      Magnetické pole cívky        Nabitá  částice v mag. poli     Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem


Magnetická indukce

Velikost magnetické síly je dána jako F = BIlsina a směr síly je kolmý na směr siločar (tj. směr magnetické indukce) a na směr proudu. Tyto vlastnosti jsou typické vlastnosti vektorového součinu dvou vektorů. Můžeme tedy napsat vztah nikoliv pro velikost magnetické síly, ale přímo pro magnetickou sílu jako

 ,

kde je vektor, jehož velikost je délka vodiče a jeho směr je směr proudu ve vodiči. V tomto vztahu je obsažena jak závislost na úhlu, tak Flemingovo pravidlo levé ruky.


Verze pro tisk