Usměrňování:    Polovodič typu N        Polovodič typu P        PN přechod           Usměrňovací dioda       Usměrňování vysokofrekvenčního proudu     Kondenzátor ve střídavém obvodu       Graetzovo zapojení          Vyhlazení usměrněného proudu          Velký usměrňovač     Zenerova dioda        Zdvojovač napětí


Náhradní schéma diody

Diodu mající konečný odpor v závěrném směru a jiný (menší) odpor v propustném směru můžeme nahradit kombinací prvků podle obr. 1.

Dioda zobrazená na obr. 1 je v tomto případě ideální dioda, tj. prvek s nulovým odporem v propustném směru a s nekonečně velkým odporem v závěrném směru, Rp je odpor (reálné) diody v propustném směru a Rz je podpor diody v závěrném směru.

Je-li polarita napětí  od A k B, je celkový odpor mezi svorkami A, B roven Rz (ideální dioda má nekonečný odpor). Je-li polarita napětí od B k A, je dioda zapojena v propustném směru a celkový odpor R mezi svorkami A, B je a jelikož je Rp<<Rz, je R přibližně rovno Rp.

Nelze-li zanedbat kapacitu PN přechodu, doplníme základní schéma (obr. 1) ještě o paralelně připojený kondenzátor s touto kapacitou (obr. 2).


Verze pro tisk