Polovodiče:    Vlastní polovodič      Termistor     Fotorezistor       Tenzoelektrická součástka       Expozimetr      Fotobuňka        Světelná závora, zabezpečovací zařízení


Úloha:

Jak vlastně pracuje uhlíkový mikrofon?

Řešení:

Uhlíkový mikrofon je tvořen kovovou membránou, k níž přiléhají uhlíková zrnka. Dopadem zvukové vlny na membránu se tato prohýbá a stlačuje k sobě uhlíková zrnka. Jejich odpor se tak mění a tudíž se mění procházející stejnosměrný proud.
Proud je modulován zvukovou vlnou.

obr. 1: Uhlíkový mikrofon

Poznámka:

Stručný přehled jednotlivých typů mikrofonů najdete například zde ¤ nebo v této seminární práci ¤ v kapitole Detektory a přístroje na měření intenzity zvuku ¤.

Pokus:

Vyrobte si vlastní uhlíkový mikrofon! Návod najdete zde ¤.


Verze pro tisk