Televize a osciloskop:      Schéma         Urychlování elektronů        Vychylovací destičky        Vychylovací cívky        Stacionární magn. pole       Magn. pole vodiče s proudem      Magnetická síla      Magnetické pole cívky        Nabitá  částice v mag. poli     Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem


Vychylování elektronů v televizní obrazovce

Vychylovací cívky jsou nasazeny na hrdle televizní obrazovky (obr. 1). Prochází jimi proud a v jejich okolí je tudíž magnetické pole. V tomto magnetickém poli působí na  letící elektron síla ¤ a mění směr jeho pohybu. Velikost změny je dána velikostí magnetického pole (a tedy velikostí elektrického proudu procházejícího cívkami). Proud ve vychylovacích cívkách tedy určuje, na které místo na obrazovce elektronový svazek dopadne.


obr. 1: Vychylovací cívky na hrdle televizní obrazovky (schematický pohled z boku)

Běžný vychylovací úhel je v současné době 120° u černobílých obrazovek a 90° u barevných obrazovek.

Na vychylovací cívky je přiváděn periodický signál, který určuje, do kterého místa na obrazovce elektronový svazek dopadne. Pak je potřeba ještě další signál, který určuje intenzitu elektronového svazku (a tím i jas příslušného obrazovkového bodu). Ten se přivádí mezi Wehneltův válec a katodu obrazovky.


Další kapitola: Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem ¤

Verze pro tisk