Písemné práce: Test 1 (2.10.03)     Test 2 (30.10.03)     Test 3 (15.12.03)     Test 4 (8.1.04)     Test 5 (4.2.04)     Test 6 (1.4.04)


3. písemná práce 15. 12. 2003 - Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony

Vypočtěte proudy procházející všemi rezistory a napětí na všech rezistorech v následujících obvodech:

Úloha 1:

R1=20 W
R2=10 W
R3=40 W
R4=10 W
R5=10 W
R6=5 W
U=10 V

 

Řešení:

 Použijeme Ohmův zákon. Napřed vypočteme celkový odpor kombinace rezistorů. Je:

Pak za pomoci Ohmova zákona vypočteme jednotlivé proudy a napětí.

Tabulka výsledků: 

Číslo prvku 1 2 3 4 5 6
/ A 9/22 2/11 1/22 1/11 1/11 2/11
/ V 90/11 20/11 20/11 10/11 10/11 10/11

Úloha 2:

Zdroje mají napětí U = 1 V a vnitřní odpor 1 W; odpor všech rezistorů je 10 W. U proudů uveďte směr!

 

Řešení:

Použijeme Kirchhoffovy zákony (KZ). Označíme do schématu zvolené směry proudů a směry oběhů smyček.

Napíšeme 1. KZ pro uzel nahoře a dva 2. KZ pro jednotlivé smyčky. Nezapomenout na to, že zdroje mají vnitřní odpor!

Dosadíme za odpory rezistorů a rovnice vyřešíme. Malá i znamenají číselné hodnoty proudů v ampérech.

Napíšeme proudy a pomocí Ohmova zákona dopočítáme příslušná napětí.


Verze pro tisk