Ohmův zákon:    Základní pokus      Výsledky pokusu      Ohmův zákon     Rezistor, reostat, potenciometr      Spojování rezistorů      Ohmův zákon pro uzavřený obvod     Kirchhoffovy zákony


Řešení obvodů

Další úlohy na použití Ohmova zákona a Kirchhoffových zákonů

Aplet na vytváření úloh je přímo na relativní adrese elektross\elektrina\el_proud\vedeni_proudu\kovy\aplety\obvody\ohm3.html

Úlohy jsou také ve sbírce úloh na relativní adrese elektross\skripta\sbirka\ZADANI\kapitola1.html

1. Určete proudy tekoucí rezistory. U1=4 V
U2=6 V
R1=10 W
R2=5 W
R3=5 W
Výsledky:
I1=0,08 A
I2=0,64 A
I3=0,56 A
2. Určete odpor obvodu mezi body A, D. Výsledek:
R/3
3. Určete výsl. odpor obvodu (každý rezistor má odpor 2 W). Jak se změní výsl. odpor, když každý rezistor bude mít odpor 4 W? Výsledek:
W;
2 W
4. Vypočtěte všechny proudy v obvodu. U1=8 V
U2=4 V
U3=2 V
R1=12 W
R2=6 W
R3=8 W
Výsledky:
I1=11/18 A
I2=7/9 A
I3=1/6 A
5. Vypočtěte proudy procházející zdroji napětí. Všechny zdroje mají stejný el. odpor Ri. U1=3,2 V
U2=4 V
U3=6 V
R=2 W
Ri=0,8 W
Výsledky:
I1=1 A
I2=2 A
I3=3 A
6. Vypočtěte proudy procházející rezistory. Zdroje mají vnitřní odpor! U1=1,4 V
U2=5,6 V
Ri1=0,03 W
Ri2=0,12 W
R1=10 W
R2=40 W
R3=4 W
Výsledky:
I1=0,51 A
I2=0,047 A
I3=0,46 A
7. Vypočtěte proud zdrojem pro všechny možné kombinace poloh spínačů. U=120 V
R1=20 W
R2=10 W
Výsledky:
0,0 A;
2,0 A;
2,4 A;
2,9 A;
3,0 A;
3,6 A;
3,75 A;
3,94 A

Verze pro tisk