Rádio a televize: Vysílání     Amplitudová modulace      Zmenšení šířky pásma AM    Metody AM a demodulace     Odstranění nevýhod AM      Frekvenční modulace     Odvození šířky pásma FM     Poměr signál-šum     Metody FM a demodulace     Impulsní modulace     VCO     Rozhlasový příjem     Schéma rozhl. přijímače     Stereo     Televizní příjem a televizor


Kapacitní dioda (varicap)

  • Jak funguje přelaďování stanic na rádiovém přijímači.?

Princip:

Kapacitní dioda je jedním ze speciálních druhů diod. Využívá faktu, že PN přechod v závěrném směru má jistou kapacitu.

Šířka PN přechodu x (tj. velikost oblasti bez volných nábojů) je přímo úměrná odmocnině z napětí U přiloženého na PN přechod v závěrném směru, x2~U. Jelikož se dioda chová jako plošný kondenzátor, je její kapacita rovna C=S/x, kde e je permitivita prostředí a S je plocha přechodu.. Změnou napětí v závěrném směru měníme šířku přechodu a tedy i kapacitu diody.


obr. 1: Schematická značka kapacitní diody

Použití:

Nahrazuje kondenzátory s proměnnou kapacitou (otočné) v oscilačních obvodech - například v rádiových přijímačích.


Další kapitola: Zpět na metody frekvenční modulace ¤

Verze pro tisk